On board diagnostics, OBD I, [met Nissan Datascan]

Hoewel de Nissan 100NX 1.6 carburateur, is uitgerust met één boordcomputer, kan deze niet op deze manier uitgelezen worden. On board diagnostics was, eigenlijk voorbehouden aan de Nissan dealer. Het protocol dat in die tijd werd gebruikt was vrij gemakkelijk te interpreteren, samen met de handleidingen afkomstig bij Nissan èn opgedane kennis van andere Nissan modellen, is men daarmee, er in geslaagd, om weer te geven wat de boordcomputer van de Nissan 100NX [GA16DE en SR20DE] registreert. Het is dààrmee mogelijk om, te bepalen of alle sensoren behoorlijke waarden registreren. Er is véél vindbaar op het internet, omdat de toegepaste sensoren van de verschillende Nissan modellen, sterk op elkaar lijken. Naast één andere behuizing, en soms óók, andere samenstelling, van de sensoren [naar gelang de vereisten welke bij dat Nissan model horen], zijn de uitgelezen waarden welhaast hetzelfde, èn de daarbij behorende conclusies welke daaraan verbonden kunnen worden vrijwel altijd gelijk. De gebruikte term 'OBD I' verwijst aan de eerste versie, want er bestaat óók één tweede versie. De connector waarmee de boordcomputer uitgelezen wordt, bevindt zich bij de zekeringenkast naast het stuur van de Nissan 100NX. Dat wordt één OBD I connector genoemd.

Om te beginnen laat deze diagnose zien, wat de boordcomputer registreert aan watertemperatuur, want één Nissan 100NX, heeft twéé temperatuursensoren, één voor de boordcomputer, èn één voor de temperatuurmeter in het dashboard. Daarnaast laat deze diagnose zien welk toerental er wordt geregistreerd, en of de 'Neutral switch', [sensor voor de boordcomputer of de auto in zijn vrij staat], werkt. Ook valt er af te lezen of de boordspanning zich in het juiste werkgebied bevindt, en hoe lang de injectoren door de boordcomputer worden aangestuurd. Mocht er één sensor haperen, dan is met deze diagnose snel vast te stellen welke sensor dat is. Het scheelt daarmee tijd en zoekwerk, omdat met diagnose, geïnterpreteerd kan worden, wat het dan in elk geval, niet is. Tenslotte kàn één niet naar behoren functionerende sensor, de hele regeling van de motor in de war brengen, iets dat welhaast onmogelijk is, om vast te stellen zonder diagnose. Hoewel de Nissan 100NX 1.6 GA16DS, géén OBD I connector heeft, hebben de Nissan 100NX 1.6 GA16DE en 2.0 SR20DE, deze wel. Het is mogelijk om zonder diagnoseapparatuur de motor in 'timing mode' [hiermee wordt het stationair toerental èn ontstekingstijdstip afgeregeld] te brengen, maar hiervoor zal er wel één handleiding gelezen moeten worden. Buiten dat, het is met veel werk niet onmogelijk om, geheel zonder diagnose verder te gaan, máár de hoeveelheid tijd welke dat kost, rechtvaardigt de aanschafprijs van het aan te schaffen materiaal en de software, ruimschoots.

On board diagnostics met Nissan Datascan

Daarnaast zijn er de volgende technische mogelijkheden, welke wèl wat kennis vereisen; het is namelijk mogelijk om vóóraf, één keuze te kunnen maken waar de aandacht voor onderhoud van de werking van de Nissan motor, naar uit zou moeten gaan, en; het is óók mogelijk, om zèlf de motor af te stellen volgens de specificaties van Nissan. De belangrijkste sensoren zijn daarbij; de O2 sensor [lambda sensor], Air flow [luchtmassameter], TPS [Throttle Position Sensor], en AAC [Air Control Valve]. Aan de meetwaarden van de lambda sensor, kan met enige zekerheid gezegd worden, of deze naar behoren functioneert, of dat deze nagekeken dient te worden. Eén veel voorkomend euvel is één onjuiste aarding van deze sensor. Voor de luchtmassameter, is het soms van belang dat deze schoongemaakt of vervangen moet worden. Dat schoonmaken is mogelijk, maar daar is één speciale 'MAF cleaner' voor nodig, welke in algemene zin niet verkrijgbaar is in Nederland. Er zijn mensen welke andere oplossingen aandragen, maar deze sensor is gevoelig, èn kan bijvoorbeeld niet met remmen reiniger worden schoongemaakt. De Throttle Position Sensor vereist slechts één vaste afstelling welke met wat handgereedschap afgesteld kan worden. In sommige gevallen laat deze zich niet juist meer afstellen, echter, dit heeft géén grote invloed op de algehele werking van de motor. De Air Control Valve, kan in bijna alle gevallen van de motor afgenomen worden en worden gereinigd. Deze werkt dan bijna altijd weer naar behoren. Als het stationair toerental zicht niet goed laat regelen, is dat in de meeste gevallen te verhelpen met het schoonmaken van de Air Control Valve. Naast zicht op de werking van deze sensoren, verschaft deze methode van diagnose, één mogelijkheid om het ontstekingstijdstip, met behulp van één 'timing light' [stroboscoop licht], af te stellen. Daarnaast zal de ervaren hobbyist in staat zijn om af te lezen, of het vacuüm dient nagekeken te worden. Deze diagnose laat in veel gevallen niet zien, wat er aan scheelt, maar hiermee verkrijg jij wel inzicht in, wat er wèl functioneert. Het is één uitstekende gelegenheid voor de hobbyist, om één garage niet te hoeven betrekken bij één reparatie. Oók zal de motor beter presteren, het kan het brandstofverbruik doen afnemen en, het draagt bij tot één verhoogd rijgenot.