Nissan 100NX - verbruik

De Nissan 100NX 1.6 heeft één opgegeven verbruik van één op veertien en één half. Het is dan wèl van belang dat je de auto berijdt zoals de meeste weggebruikers dat doen. Oók is het van belang om niet teveel te remmen, maar het gas los te laten [wat best kan indien, je ver genoeg vooruit kijkt richting het verkeer dat jij tegemoet gaat]. Daarnaast, zijn er wat te overwegen kleine kosten, welke mèt één beetje inzet of hulp bij één Nissan 100NX Club meeting, zullen bijdragen tot één verbruik dat in lijn is met het door Nissan opgegeven verbruik en jou eigen rijstijl. De motor van de Nissan 100NX, zowel de 1.6 als de 2.0, is ontworpen in 1990. Voor die tijd, [dit geldt óók voor de carburateur versie], is het één modern ontwerp. Oók de carburateur versie van de GA16DS èn GA16DE [beide 1.6], is computer geregeld. Het is dus géén carburateur zoals men zou denken, deze carburateur heeft verschillende trappen en kàn slechts ingeregeld worden door één garage, welke daar de apparatuur voor heeft. Hoewel het mogelijk is om één tweedehands carburateur te monteren en dat dit dan zonder onoverkomelijke problemen naar verwachting functioneert, is het te overwegen om zèlf uit te kijken naar de injectie versie. Deze is voor één hobbyist zonder ervaring met carburatie, gemakkelijker te onderhouden.

Natuurlijk is het van belang om mee te wegen, wat het brandstofverbruik zal zijn, voor als je één Nissan 100NX op het oog hebt. Zo is één verbruik van één op veertien voor één Nissan 100NX 1.6, één representatief voorbeeld van één Nissan 100NX welke afdoende is onderhouden in technische zin. Bijvoorbeeld, één brandstoffilter, zou je moeten vervangen bij één voertuig met één kilometerstand vanaf ongeveer honderdvijftigduizend. Dàt is gemakkelijk zèlf te doen. Daarnaast, is het nog belangrijker om de vacuümslangen [preventief] te vervangen. Eén kleine lekkage heeft een nadelige invloed op het brandstofverbruik. Wat óók meeweegt, is één juiste uitlijning, remmen welke niet aanlopen, én bijvoorbeeld, één lekkage verhelpen bij het uitlaatsysteem. Zelfs één kleine lekkage welke niet is opgemerkt bij één APK keuring, [bijvoorbeeld bij het spruitstuk, en dus dicht bij het motorblok], heeft één ongunstige invloed op het brandstofverbruik. Daarnaast, verdient het de aanbeveling dat één Nissan 100NX ontsteking juist staat afgesteld en, dat de rotor, verdeelkap, èn bougiekabels, in deugdelijke staat verkeren, zodat de omstandigheden waarin de motor zijn werk doet, optimaal zijn.

Nissan 100NX bougies

Naast de jaarlijkse technische keuring, is het allicht interessant als ik jou wat vertel over het brandstofmengsel. Ik had jou al laten weten dat, óók de Nissan 100NX 1.6 carburateur, één computerregeling heeft. Deze boordcomputer [ECU, engine control unit], meet voortdurend de verhouding tussen de hoeveelheid zuurstof welke zich nog bevindt in de uitlaatgasstroom afkomstig van de cilinderkamers van de motor, in combinatie met de hoeveelheid ingespoten brandstof. Wanneer deze boordcomputer méér zuurstof registreert, dan één van te voren vast ingesteld punt, zal deze meer brandstof in het mengsel brengen. Voor één injectie motor betekent dit dat de injectoren in de orde van milliseconden, langer open gestuurd zullen worden. Indien de boordcomputer registreert, dat er weinig zuurstof in de uitlaatgasstroom afkomstig van de cilinderkamers zit, dan zal de boordcomputer de injectortijden terug regelen. Bij de carburateur versie, werkt dat anders. Dààr bepaalt de mate van onderdruk de hoeveelheid ingespoten brandstof. Hoewel de carburateur zich moeilijker laat regelen, kàn deze hetzelfde verbruik hebben dan de 1.6 injectie versie van de Nissan 100NX, zoals Nissan dat heeft opgegeven. Echter, naast het voorkomen van lekkage aan bijvoorbeeld het vacuümsysteem, of het aantrekken van valse lucht bij het uitlaatsysteem en allicht nog belangrijker, het inlaatsysteem, is het van belang, dat de; wat de boordcomputer registreert aan zuurstof, één waarde is welke de werkelijkheid benadert. Want; indien de boordcomputer, waarden registreert welke te ver verwijderd zijn van de werkelijke aanwezige hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgasmengsel, zal het niet in staat zijn één ideale omstandigheid te creëren. Het komt er daarbij op neer, dat de sensor welke in de uitlaat zit gemonteerd, dat is één lambda sensor, in één functionerende staat dient te zijn. Nu is dat over het algemeen bij beide Nissan 100NX 1.6 varianten, vrijwel altijd zo, en voor de Nissan 100NX 2.0 versie, is het wèl erg belangrijk, dat deze lambda sensor, correct functioneert. Indien er problemen zijn met het brandstofverbruik, dient de ontsteking, brandstofdruk, lekkage aan het inlaat en uitlaatsysteem nagekeken te worden. Daarnaast is het van belang dat de lambda sensor correct geaard is, want één spanningsverlies tussen deze sensor en de boordcomputer, draagt er aan bij dat de boordcomputer géén juiste mengselverhouding zal bereiken; wat in negen van de tien gevallen resulteert in één hoger verbruik dan, één lagere.