Forum regels

We willen je even wijzen op een aantal richtlijnen die ervoor zorgen dat het forum voor iedereen een prettige belevenis is. Lees deze voor je aan de slag gaat even grondig door svp.


------------------------------
Voorstellen

Wanneer je bent ingelogd, stel jezelf dan voor in het daarvoor bestemde forum deel. Pas dan krijg je toegang tot het forum.

Wat je ook moet weten: Het bezitten van een Nissan 100NX is geen vereiste om aan ons forum te mogen deelnemen. Wij heten iedereen van harte welkom. Naast de Nederlandse taal, accepteren wij ook de Engelse taal, onze antwoorden zullen dan ook Engelstalig zijn.
------------------------------


Algemene Regels

Respecteer elkaar.

Grof taalgebruik/schelden is op het gehele forum niet toegestaan.

Op het forum zijn gesprekken m.b.t. illegale activiteiten niet toegestaan. Ditzelfde geldt voor het linken naar illegale content.

Op het forum is het plaatsen van of linken naar erotische content niet toegestaan.

Het plaatsen van links naar (prive)-homepages is op het Forum niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn links die het geplaatste on-topic bericht ondersteunen. Links naar (prive)-homepages mogen wel op het eigen profiel worden geplaatst op de daarvoor bestemde plaats.

De forumstaf (aangeduid met de titels 'Bestuur', 'Moderator' en Site Admin') is er om opgeloste onderwerpen te sluiten, en om op niets uitlopende gesprekken bij te sturen. Ook het verwijderen van onterecht geplaatste onderwerpen maakt hier deel van uit. Dit bewerken gebeurt geheel naar eigen ervaring en inzicht. Mocht je op- of aanmerkingen hebben m.b.t. een actie van een forumstaflid, en je hebt er al een mail van hem over gehad, stuur hem dan een email terug. Is je niet bekend wie je bericht heeft verwijderd of aangepast, en heb je behoefte aan correspondentie dan stuur je een PM aan de staf of maakt gebruik van deze contactpagina. Op het forum geplaatste reacties van deze aard zullen worden verwijderd.

Voor het plaatsen van onderwerpen die nergens op hun plaats lijken te zijn is er het 'Off Topic' Forumdeel. Hier kan over uiteenlopende zaken worden gesproken

De forumstaf is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor een eventuele nadelige uitwerking ten gevolge van het gebruik van verstrekte informatie.

In situaties waarin de Regelgeving niet voorziet neemt de forumstaf een afgewogen beslissing.

De Regelgeving kan ten alle tijden gewijzigd worden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen hiervan om zich met deze wijzigingen bekend te maken.

Door gebruik te maken van het forum geeft de gebruiker te kennen de Regelgeving te begrijpen en deze te accepteren.


Het plaatsen van Problemen

Gebruik sowieso eerst de zoekfunctie van het forum om te zien of er al oplossingen beschikbaar zijn. Als dat niets oplevert en je een probleem wilt plaatsen, let dan op de volgende punten:

Controleer of je jouw bericht plaatst in de sectie met de juiste motorcode.

Kies een korte, duidelijke titel die jouw onderwerp kort omschrijft.

Vermeld je bericht zo concreet mogelijk en vertel wat je al hebt geprobeerd. Verdeel je verhaal in alinea's, dit komt de leesbaarheid ten goede.

Handel het complete probleem via het Forum af. Anderen hebben er niets aan als je halverwege de zaak oplost via MSN en je in het niets verdwijnt. Vermeld als je probleem is opgelost precies welke stappen je hebt ondernomen.


Reageren op Problemen

Lees het bericht grondig.

Maak een inschatting van het niveau van degene die het probleem heeft geplaatst, en stem het niveau van je reactie daarop af.

Respecteer in jouw ogen 'domme' technische opmerkingen en geef op een rustige manier een verduidelijkende uitleg.


Verkoop regels

Verkooptopics moeten voldoen aan de volgende eisen:


Het bestuur van de Nissan 100NX Club behoudt zich ten alle tijden het recht voor een verkooptopic zonder tegenbericht te wijzigen en/of verwijderen als deze niet binnen de eerdergenoemde specificaties valt.

Offtopic reacties zullen worden verwijderd, mocht je iets, wat niets met de verkoop te maken heeft, te melden hebben aan de verkoper, doe dit dan via mail of PM


------------------------------
Verkooptopics mogen alleen geplaatst worden door clubleden, forumleden mogen wel reageren en onderdelen kopen.
------------------------------

Bumpen van verkoop topics is toegestaan, maar dan niet vaker dan één keer per 7 dagen. In het geval dat dit eerder gebeurt, dan word deze post zonder tegenbericht verwijderd.

Verkooptopics waarin meer dan twee maanden niet gereageerd is, worden verwijderd. Verkoper krijgt vooraf een pm met de vraag of het topic verwijderd worden kan. Indien verkoper niet binnen een week reageert of het topic bumpt, wordt het betreffende verkooptopic verwijderd.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om uitzonderingen te maken op alle regels.


Regels mbt Avatars en onderschriften

Let er bij avatars en onderschriften op dat deze niet sexueel getint en/ of storend zijn

Banners mogen een maximaal formaat hebben van 600x100 pixels

Bewegende plaatjes in de banners zijn niet toegestaan

Banners die reclame en/of advertenties bevatten zijn niet toegestaan

Houd je banner in de hoogte qua pixels beschaafd. 100 pixels hoogte en 1 regel text is ongeveer het maximum.

Het bestuur van de Nissan 100NX Club behoudt zich ten alle tijden het voorrecht een avatar en/of banner zonder tegenbericht te verwijderen als deze niet binnen de eerdergenoemde specificaties valt.

In geval van zware overtreding van de hiervoor gestelde regels, volgt één waarschuwing, en in geval dat daar niks mee gedaan wordt, kunnen wij overgaan tot een ban van 7 dagen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan houdt het bestuur zich ten allen tijde het recht voor de algehele toegang tot het forum en website te ontzeggen zonder teruggaaf van eventueel betaalde contributie

Je kunt deze forum regels ook teruglezen op het forum.


Bedankt voor je medewerking en veel plezier op ons forum.
Namens het bestuur, Nissan 100NX Club.


------------------------------
Voorstellen

Wanneer je bent ingelogd, stel jezelf dan voor in het daarvoor bestemde forum deel. Pas dan krijg je toegang tot het forum.
------------------------------